Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o Związkach Zawodowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1881 ze zm)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910550234

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001881

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1608)

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001608

Dotyczy: budżet, prawo pracy, związki zawodowe

Zmieniono 24 sierpnia 2018

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna