Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r.(Dz. U. z 2017 r. poz. 1554)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001554

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, art. 90u ust. 4 pkt 1

Dotyczy: pomoc materialna, wyjazdy terapeutyczno-edukacyjne, zasiłek losowy

Zmieniono 21 sierpnia 2017

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1268)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001268

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 90u ust. 4 pkt. 1

Dotyczy: pomoc materialna, wyjazdy terapeutyczno-edukacyjne, zasiłek losowy

Zmieniono 18 sierpnia 2016

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna