ROM-E Metis
Strona główna arrow Kursy kwalifikacyjne arrow Surdopedagogika - 9KK Piątek, 31 października 2014
Wyszukiwarka
Wpisz szukane słowo lub kod szkolenia:
Subskrypcja
Najnowsze informacje i oferty na Twój e-mail
E-mail
Zapisz się
Wypisz się
BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
Licznik wizyt
7 212 891 odwiedzających
od 1 lutego 2005,
2 268 wczoraj,
2 334 dzisiaj.
Online
Odwiedza nas 6 gości
Surdopedagogika - 9KK AAA Drukuj

1. Adresaci kursu:

nauczyciele i wychowawcy pracujący w placówkach dla dzieci słabosłyszących i głuchych (nie posiadający kwalifikacji z surdopedagogiki) oraz nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek, którym dyrektor zlecił prowadzenie zajęć rewalidacyjnych z uczniami słabosłyszacymi.

2. Cele kursu: przygotowanie uczestników do:

  • stwarzania optymalnych warunków kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży z wadą słuchu,
  • do pracy i udzielania specjalistycznej pomocy dzieciom i młodzieży z wadą słuchu.

3. Efekty kursu:

  • zapoznanie uczestników z najnowszą wiedzą z zakresu pedagogiki specjalnej, surdopedagogiki i rewalidacji oraz metodyką kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży z wadą słuchu;
  • nabycie przez uczestników umiejętności pracy z osobami z wadą słuchu;
  • uzyskanie przez absolwentów kursu, kwalifikacji do prowadzenia specjalistycznych zajęć z dziećmi i młodzieżą z wadą słuchu.

4. Czas trwania kursu: 270 godzin dydaktycznych.

5. Warunki ukończenia kursu i otrzymania Świadectwa:

obecność na wykładach i zajęciach (90%), zaliczenie prac kontrolnych i zdanie egzaminów, opracowanie i złożenie Programu zajęć rewalidacyjnych indywidualnych lub grupowych dla dzieci lub młodzieży z wadą słuchu.

6. Kwalifikacje uczestników:

po ukończeniu kursu uczestnicy nabywają kwalifikacje do prowadzenia specjalistycznych zajęć z dziećmi i młodzieżą z wadą słuchu co oznacza, że uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych oraz innych zajęć specjalistycznych dla uczniów z wadą słuchu.

7. Zajęcia:

  • wykłady i warsztaty odbywają się w systemie weekendowym,
  • zajęcia praktyczne odbywają się w tygodniu, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, Katowice ul. Grażyńskiego 17 oraz z Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Katowice ul. Sokolska 26 (po uprzednim ustaleniu z prowadzącymi).

8. Kierownik kursu:

Mirosława Bochner
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102
e-mail:

9. Uwagi organizacyjne:

Po skompletowaniu grupy i uzyskaniu zgody Śląskiego Kuratora Oświaty na prowadzenie kursu, kierownik kursu poinformuje e-mailowo uczestników o terminie rozpoczęcia zajęć.

 

Osoby zainteresowane udziałem w kursie prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia oraz poświadczenia o zatrudnieniu w szkole / placówce faksem lub pocztą. Aby pobrać kartę, kliknij tutaj.

Fax: 32 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21

Istnieje również możliwość zgłoszenia online.

Koszt kursu: 1700 zł

Opublikowano 16 września 2014