ROM-E Metis
Strona główna arrow Szkoły ponadgimnazjalne - informator Poniedziałek, 21 kwietnia 2014
Wyszukiwarka
Wpisz szukane słowo lub kod szkolenia:
Subskrypcja
Najnowsze informacje i oferty na Twój e-mail
E-mail
Zapisz się
Wypisz się
BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
Licznik wizyt
6 819 977 odwiedzających
od 1 lutego 2005,
599 wczoraj,
437 dzisiaj.
Online
Odwiedza nas 4 gości
Orientacja i poradnictwo zawodowe
Orientacja i poradnictwo zawodowe
 
Informacje o szkole - informator szkół ponadgimnazjalnych

*) Odpowiedzialność za informacje zawarte w ankiecie ponosi szkoła.

 

Pełna nazwa szkoły:

Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół

Adres:

Powstańców Śląskich 10
41-902 Bytom

Telefon:

32 281 33 63

Faks:

32 281 97 02

E-mail:

Adres strony WWW:

www.psb.bytom.pl

Charakterystyka szkoły:

Liceum ogólnokształcące – rozszerzenia programowe:

X Liceum Ogólnokształcące, początkowo było nazwane matematycznymi klasami uniwersyteckimi, kształciło uczniów w oddziałach, w których realizowany był program rozszerzony z matematyki oraz języka angielskiego.
Obecnie kierunek został poddany innowacji pedagogicznej, w ramach której X LO kształcić będzie kandydatów do podjęcia wyższych studiów architektonicznych. Przedmiotem rozszerzonym jest matematyka plus trzy godziny dodatkowe: dwie godziny z rysunku oraz jedna godzina z zarysu historii architektury.

Szkoła jest objęta patronatem naukowym przez Uniwersytet Śląski oraz Uniwersytet Jagielloński. Zajęcia dodatkowe prowadzone są przez pracowników naukowych ww. uniwersytetów.

Nauka w tej klasie umożliwia dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego z matematyki (obowiązkowego od 2010r.) ale także pozwala szerzej spojrzeć na zagadnienia matematyki. Uczniowie klas "U" uczestniczą w licznych konkursach i olimpiadach matematycznych, odnosząc w nich duże sukcesy (finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej, laureaci i finaliści Śląskiego Konkursu Matematycznego, laureaci I i II stopnia w konkursach "Oxford" i "Kangur") .

Zajęcia edukacyjne z matematyki są prowadzone przez dwóch lub trzech nauczycieli.

Na wniosek uczniów mogą zostać utworzone inne formy zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych.

Corocznie X Liceum Ogólnokształcące jest organizatorem Konkursu Matematycznego dla Uczniów Gimnazjów Bytomia i miast sąsiadujących pod patronatem Prezydenta Bytomia Piotra Koja.

Uczniowie Szkoły każdego roku wyjeżdżają na wymiany do Dmitrowa (Rosja) i Trnavy (Słowacja) .

Historia Szkoły: X Liceum Ogólnokształcące działa w ramach 65 – letnich Państwowych Szkół Budownictwa – Zespołu Szkół w Bytomiu od 7 lat. Powstało z inicjatywy zmarłego Dyrektora Szkoły pana mgr Kazimierza Maruszczyka. Mimo tak "młodego" wieku, uczniowie X LO mogą poszczycić się wieloma sukcesami. Do najważniejszych należą: dwukrotny udział ucznia i uzyskanie tytułu finalisty z wyróżnieniem w ogólnopolskim finale Olimpiady Matematycznej oraz udział czterech uczniów w finale Śląskiego Konkursu Matematycznego (III miejsce, I laureat, II finalistów) .

Mile widziany jest udział uczniów w różnych formach imprez cyklicznych w Szkole, takich jak:
 – Szkolna Olimpiada Matematyczna,
 – Szkolny Konkurs Ortograficzny,
 – Szkolna Olimpiada Języków Obcych,
 – Szkolna Olimpiada Biologiczna,
 – Szkolny Konkurs Historyczny,
 – Szkolne Igrzyska Lekkoatletyczne,
 – Mistrzostwa Szkoły w Pływaniu,
 – Mistrzostwa Szkoły w piłce nożnej, piłce siatkowej, piłce koszykowej i innych.

Od lutego 2010 roku do stycznia 2012 roku w Szkole realizowany jest projekt unijny
"Budowlanka – cała naprzód!" w ramach którego uczniowie:
 – podnoszą swoje kwalifikacje o dodatkowe formy kształcenia,
 – uczestniczą w zajęciach wyrównawczych i rozwijających,
 – uczestniczą w wycieczkach edukacyjnych.

Technika:

Czteroletnie Technikum Nr 2 w Państwowych Szkołach Budownictwa – Zespole Szkół kształci w czterech atrakcyjnych zawodach:

 – technik budownictwa,
 – technik drogownictwa,
 – technik architektury krajobrazu,
 – technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego.

Nauka w Szkole trwa 4 lata i kończy się egzaminami zewnętrznymi: egzaminem maturalnym i egzaminem z przygotowania zawodowego (nadającego tytuł technika) .

Uczniowie Szkoły corocznie wyjeżdżają na wymiany do Dmitrowa (Rosja) i Trnavy ( Słowacja) .

Zajęcia praktyczne przebiegają następująco:
 – dla technika budownictwa: w II klasie jeden dzień w tygodniu, natomiast praktyka zawodowa odbywa się w maju w klasie II i III.
 – dla technika drogownictwa: praktyka zawodowa w II i III klasie w maju oraz ćwiczenia z miernictwa we wrześniu, w klasie IV.

Zajęcia praktyczne odbywają się w Centrum Kształcenia Praktycznego w Bytomiu, którego warsztaty znajdują się na terenie Szkoły lub w zakładach produkcyjnych współpracujących ze Szkołą.

Historia Szkoły: Technikum Nr 2 działa w ramach 65 – letnich Państwowych Szkół Budownictwa – Zespołu Szkół w Bytomiu od 9 lat. Wcześniej istniało pod nazwą Technikum Budowlane. Uczniowie Technikum, mogą poszczycić się wieloma sukcesami, do najważniejszych należą:
 – udział w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych – drużynowo zajęcie II miejsca w kraju oraz kilka tytułów laureatów,
 – tytuł finalisty w półfinałach ogólnopolskich Olimpiady Ekonomicznej,
 – tytuł finalisty w półfinale diecezjalnym Olimpiady Teologicznej.

Mile widziany jest udział uczniów w różnych formach imprez cyklicznych w Szkole, takich jak:
 – Szkolna Olimpiada Matematyczna,
 – Szkolny Konkurs Ortograficzny,
 – Szkolna Olimpiada Języków Obcych,
 – Szkolna Olimpiada Biologiczna,
 – Szkolny Konkurs Historyczny,
 – Szkolne Igrzyska Lekkoatletyczne,
 – Mistrzostwa Szkoły w Pływaniu,
 – Mistrzostwa Szkoły w piłce nożnej, piłce siatkowej, piłce koszykowej i innych.

Od lutego 2010 roku do stycznia 2012 roku w Szkole realizowany jest projekt unijny
"Budowlanka – cała naprzód!" w ramach którego uczniowie:
 – podnoszą swoje kwalifikacje o dodatkowe formy kształcenia,
 – uczestniczą w zajęciach wyrównawczych i rozwijających,

Zasadnicze Szkoły Zawodowe – zawody:

Trzyletnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 kształci w następujących zawodach:

 – murarz,
 – monter instalacji sanitarnych,
 – monter izolacji budowlanych,
 – stolarz,
 – technolog robót wykończeniowych.

W zasadniczych szkołach zawodowych językiem obcym jest język rosyjski.
Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych mogą podjąć naukę w trzyletnim Technikum Uzupełniającym w zawodzie technik budownictwa.

Zajęcia praktyczne odbywają się w Centrum Kształcenia Praktycznego w Bytomiu, którego warsztaty znajdują się na terenie Szkoły lub w zakładach produkcyjnych współpracujących ze Szkołą.
Wszelkie formalności związane z praktyką (np. badania lekarskie) załatwiane są bezpośrednio w Szkole.

Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 mogą korzystać z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, takich jak:

 – Szkolne Koło Matematyczne,
 – Szkolna Orkiestra Dęta,
 – Szkolny Klub Sportowy,
 – Koło Entuzjastów Budownictwa.

Na wniosek uczniów mogą zostać utworzone inne formy zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych.

Historia Szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 działa w ramach 65 – letnich Państwowych Szkół Budownictwa – Zespołu Szkół od 9 lat. Wcześniej istniała pod nazwą Zasadnicza Szkoła Budowlana.

Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 mogą poszczycić się wieloma sukcesami. Do najważniejszych należą czołowe miejsca w kraju, w Turnieju Budowlanym i Złotej Kielni.
W ramach projektu unijnego "Budowlanka – cała naprzód!" uczniowie mogą zdobyć kalifikacje /certyfikaty w innych zawodach/.

Szkoły Policealne – zawody:

Dwuletnia Szkoła Policealna Nr 2 kształci w zawodach:
 – technik architektury krajobrazu,
 – technik organizacji reklamy.

Nauka w szkole policealnej umożliwia zdobycie atrakcyjnego zawodu. Słuchacze otrzymują indeksy, w których zapisywane są zaliczenia i egzaminy z czterech semestrów. Absolwent szkoły policealnej otrzymuje świadectwo ukończenia oraz, po złożeniu egzaminu państwowego, tytuł technika w danym zawodzie. Kandydaci do szkoły policealnej muszą okazać się świadectwem ukończenia liceum, liceum profilowanego lub technikum (nie wymagane jest świadectwo dojrzałości – matura) .

Szkoły dla dorosłych:

-

Języki obce:

angielski, niemiecki, francuski, rosyjski

Bezpłatna oferta pozalekcyjna:

Zajęcia pozalekcyjne:
 – Szkolna Orkiestra Dęta,
 – Koło Matematyczne,
 – Koło Plastyczne,
 – Koło Modelarskie,
 – Koło Entuzjastów Budownictwa,
 – Szkolny Klub Sportowy.

Płatna oferta pozalekcyjna:

Ilość punktów z egzaminu zewnętrznego, z jaką uczeń został przyjęty do klasy I (bez punktów dodatkowych) w ubiegłym roku:

minimalna: 50
maksymalna: 151

Położenie szkoły:

http://www.zumi.pl/namapie.html?qt=Pa%F1stwowe+Szko%B3y+Budownictwa+Zesp%F3%B3+Szk%F3%B3&loc=Bytom%2C+Powsta%F1c%F3w+%A6l%B1skich+10&cId=&sId=&moreCities=#page:1,byMap:1,x:18.925572,y:50.357434,scale:2

Numery linii autobusowych ( Dworzec w Bytomiu) :
114, 700, 24, 52, 53, 104, 99.

Numery linii tramwajowych:
38.

Aktywność kulturalna szkoły:

Imprezy w trakcie roku szkolnego:
 – Szkolne Igrzyska Lekkoatletyczne,
 – Mistrzostwa Szkoły w siatkówce, pływaniu, piłce nożnej, tenisie stołowym, wieloboju gimnastycznym,
 – Szkolne konkursy i olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, matematyczne, ortograficzne i języków obcych.

Co tworzy klimat szkoły?

- przyjazna atmosfera wytwarzana przez Grono Pedagogiczne oraz Pracowników Szkoły,
 – wielopokoleniowość Szkoły,
 – historyczność budynku,
 – wypracowana atmosfera zaufania, stopień życzliwości i bezpieczeństwa oraz akceptacji, współpracy i poszanowania wartości,
 – otoczenie Szkoły,
 – wykształcona, młoda kadra pedagogiczna.

Baza materialna:

architektura przyjazna niepełnosprawnym: podjazd, toalety
radiowęzeł, Internet dostępny dla uczniów, bufet, sklepik, boisko
liczba sal lekcyjnych: 32
liczba stanowisk komputerowych: 28

Kadra specjalistyczna:

psycholog, pedagog, pielęgniarka

Udział szkoły w programach dofinansowanych z Unii Europejskiej lub innych:

Kraj:

POLSKA – program unijny współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – "Budowlanka – cała naprzód! "

Zagranica:

Inne informację zachęcające ucznia do wyboru szkoły:

 

Ankieta z dnia: 2010-12-27 13:31:50